Pravidla a podmínky

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ A SLUŽBY

DŮLEŽITÉ! TYTO PODMÍNKY SLUŽBY (TOS) ŘÍDÍ VAŠE POUŽÍVÁNÍ TĚCHTO STRÁNEK, KTERÉ POSKYTUJE NAŠE SPOLEČNOST. VSTUPEM NA TYTO STRÁNKY VYJADŘUJETE SVÉ UZNÁMENÍ A SOUHLAS S TĚMITO PODMÍNKAMI POUŽÍVÁNÍ. TYTO PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ MOHOU NAŠE SPOLEČNOST KDYKOLI ZMĚNIT PODLE SVÉHO UVÁŽENÍ. VAŠE POUŽÍVÁNÍ TĚCHTO STRÁNEK PO PROVÁDĚNÍ TAKOVÝCH ZMĚN PŘEDSTAVUJE VAŠE UZNÁNÍ A PŘIJETÍ ZMĚN. PROSÍM, PŘED KAŽDÝM POUŽITÍM SI PROSÍM TYTO PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ KONZULTUJTE SI JAKÉKOLI ZMĚNY.

PŘÍSTUP NA TYTO STRÁNKY

PRO PŘÍSTUP K TÉTO WEBOVÉ STRÁNCE VÁM MUSÍ BÝT OSMNÁCT (18) LET NEBO STARŠÍ. POKUD JE VÁM MLADŠÍCH OSMNÁCT LET, NEMÁTE Z ŽÁDNÝCH DŮVODŮ PŘÍSTUP NA TYTO WEBOVÉ STRÁNKY. VZHLEDEM K VĚKOVÝM OMEZENÍM POUŽÍVÁNÍ TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK NEPATŘÍ ŽÁDNÉ INFORMACE ZÍSKANÉ TĚMITO WEBOVÝMI STRÁNKAmi POD ZÁKON NA OCHRANU SOUKROMÍ DĚTÍ ONLINE (COPPA) A NEJSOU V TOMTO STRÁNCE SLEDOVÁNY.

PRO PŘÍSTUP NA TYTO STRÁNKY NEBO NĚKTERÉ ZE ZDROJŮ, KTERÉ MUSÍ NABÍZIT, MŮŽETE BÝT POŽÁDÁNY O POSKYTNUTÍ URČITÝCH REGISTRAČNÍCH PODROBNOSTÍ NEBO JINÝCH INFORMACÍ. PODMÍNKOU VAŠEHO POUŽÍVÁNÍ TĚCHTO STRÁNEK JE, ŽE VŠECHNY INFORMACE, KTERÉ NA TĚCHTO STRÁNKÁCH POSKYTNETE, BUDOU SPRÁVNÉ, AKTUÁLNÍ A ÚPLNÉ. POKUD SE NAŠE SPOLEČNOST DOMNÍVÁ, ŽE INFORMACE, KTERÉ POSKYTNETE, NEJSOU SPRÁVNÉ, AKTUÁLNÍ NEBO ÚPLNÉ, MÁME PRÁVO VÁM ODMÍTNUTÍ PŘÍSTUPU NA TYTO STRÁNKY NEBO JAKÉKOLI JEJICH ZDROJE A KDYKOLI UKONČIT NEBO POZASTAVIT VÁŠ PŘÍSTUP BEZ OZNÁMENÍ.

OMEZENÍ POUŽÍVÁNÍ

TYTO STRÁNKY MŮŽETE POUŽÍVAT PRO ÚČELY VÝSLOVNĚ POVOLENÉ TĚMITO STRÁNKAMI. BEZ VÝSLOVNÉHO PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU NAŠÍ SPOLEČNOSTI NESMÍTE TYTO STRÁNKY POUŽÍVAT K JAKÉMUKOLI JINÉMU ÚČELU, VČETNĚ JAKÉHOKOLI KOMERČNÍHO ÚČELU. NAPŘÍKLAD NEMŮŽETE (A NESMÍTE POVOLIT ŽÁDNOU DALŠÍ STRANU) (I) BUDOVAT TYTO STRÁNKY NEBO (II) RÁMOVAT TYTO STRÁNKY NEBO (III) HYPERLINKY NA TYTO STRÁNKY BEZ VÝSLOVNÉHO PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO POVOLENÍ OPRÁVNĚNÉHO ZÁSTUPCE NAŠÍ SPOLEČNOSTI. PRO ÚČELY TĚCHTO PODMÍNEK POUŽÍVÁNÍ ZNAMENÁ „SPOLEČNÁ ZNAČKA“ ZOBRAZENÍ JMÉNA, LOGA, OCHRANNÉ ZNÁMKY NEBO JINÝCH PROSTŘEDKŮ PŘIDĚLENÍ NEBO IDENTIFIKACE JAKÉKOLI STRANY TAKOVÝM ZPŮSOBEM, KTERÝ JE PŘIMĚŘENÁ PRAVDĚPODOBNOST VYVZDAT UŽIVATELŮM TAKOVÝ DOJEM STRANA MÁ PRÁVO ZOBRAZOVAT, PUBLIKOVAT NEBO DISTRIBUOVAT TYTO STRÁNKY NEBO OBSAH PŘÍSTUPNÝ V RÁMCI TÉTO STRÁNKY. SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE S NAŠÍ SPOLEČNOSTÍ SPOLUPRACUJETE PŘI ZPŮSOBENÍ OKAMŽITÉ UKONČENÍ JAKÉHOKOLI NEOPRÁVNĚNÉHO CO-BRANDINGU, RÁMCOVÁNÍ NEBO HYPERPROPOJENÍ.

CHRÁNĚNÉ INFORMACE

MATERIÁL A OBSAH (DÁLE JEN „OBSAH“) PŘÍSTUPNÝ Z TÉTO STRÁNKY A JAKÉKOLI JINÉ WEBOVÉ STRÁNKY VLASTNĚNÉ, PROVOZOVANÉ, LICENCOVANÉ NEBO KONTROLOVANÉ NAŠÍ SPOLEČNOSTÍ JSOU VLASTNĚNÝMI INFORMACEMI NAŠÍ SPOLEČNOSTI NEBO STRÁNKY, KTERÁ KTERÁ OBSAH NAŠI SPOLEČNOSTI A NAŠE SPOLEČNOST NEBO STRANA, KTERÁ NAŠI SPOLEČNOSTI POSKYTLA OBSAH, SI PODRŽUJE VŠECHNA PRÁVA, VLASTNICTVÍ A ZÁJEM O OBSAH. V SOULADU S TÍM NELZE BÝT OBSAH KOPÍROVÁN, DISTRIBUOVÁN, PUBLIKOVÁN, NAHRÁVÁN, POSÍLÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM PŘENÁŠEN BEZ PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU NAŠÍ SPOLEČNOSTI, NEBO POKUD K VÁM PÍSEMNÉMU PÍSMU CELÉM JINÉM STRÁNKU JINAK NEJDETE OPRÁVNĚNO OBSAH VÝHRADNĚ PRO VAŠI OSOBNÍ POUŽITÍ. TAK NEMŮŽETE ODSTRAŇOVAT NEBO ZMĚNIT, NEBO PŘIČINIT ODEBRAT NEBO ZMĚNU, ŽÁDNÁ AUTORSKÁ PRÁVA, OCHRANNÁ ZNÁMKA, OBCHODNÍ JMÉNO, SERVISNÍ ZNÁMKA NEBO JAKÉKOLI JINÉ OZNÁMENÍ O VLASTNICTVÍ NEBO LEGENDA, KTERÉ SE OBJEVUJÍ V JAKÉKOLI Z OBSAHU. ÚPRAVY NEBO POUŽÍVÁNÍ OBSAHU S VÝJIMKOU, JAK JE VÝSLOVNĚ UVEDENO V TĚCHTO PODMÍNKÁCH POUŽÍVÁNÍ PORUŠUJE PRÁVA K DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ NAŠÍ SPOLEČNOSTI. PŘÍSTUPEM NA TYTO STRÁNKY NA VÁS NEPŘEVODÍ VLASTNICTVÍ ANI PRÁVA K DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ.

HYPERODKAZY

TATO STRÁNKA MŮŽE BÝT HYPER-ODKAZOVÁNA S JINÝMI STRÁNKAMI, KTERÉ NEJSOU SPRAVOVANÉ NAŠÍ SPOLEČNOSTÍ ANI S NÍ NEMUSÍ SOUVISEJÍ. HYPERODKAZY NA TAKOVÉ STRÁNKY JSOU POSKYTOVÁNY JAKO SLUŽBA UŽIVATELŮM A NEJSOU SPONZOROVÁNY ANI NENÍ PŘIPOJENY K TÉTO STRÁNCE ANI NAŠÍ SPOLEČNOSTI. NAŠE SPOLEČNOST NEPOSKYTOVALA ŽÁDNÉ NEBO VŠECHNY TAKOVÉ STRÁNKY A NENÍ ODPOVĚDNÁ ZA OBSAH TĚCHTO STRÁNEK. K HYPERODKAZŮM JE PŘÍSTUP NA VLASTNÍ RIZIKO UŽIVATELE A NAŠE SPOLEČNOST NEPOSKYTUJE ŽÁDNÁ PROHLÁŠENÍ ANI ZÁRUKY TÝKAJÍCÍ SE OBSAHU, ÚPLNOSTI NEBO PŘESNOSTI TĚCHTO HYPERODKAZŮ NEBO STRÁNEK, KTERÉ S TĚMITO STRÁNKAMI HYPERLINKUJE. DÁLE ZAHRNUTÍ JAKÉHOKOLI HYPERODKAZU NA STRÁNKY TŘETÍCH STRAN NEZBYTNĚ NEIMPLIKUJE SCHOPNOST TÉTO STRÁNKY NAŠÍ SPOLEČNOSTÍ.

PŘIHLÁŠKY

TÍMTO UDĚLUJETE NAŠI SPOLEČNOSTI BEZPLATNÉ, PERPETUÁLNÍ, NEODVOLATELNÉ, CELOSVĚTOVÉ, NEVÝHRADNÍ PRÁVO A LICENCI K POUŽÍVÁNÍ, REPRODUKCI, ÚPRAVĚ, PŘIZPŮSOBOVÁNÍ, PUBLIKOVÁNÍ, PŘEKLADU, VYTVÁŘENÍ, ZOBRAZOVÁNÍ A ZOBRAZOVÁNÍ ODVODENÝCH PRACÍ, ZOBRAZOVÁNÍ, ZOBRAZOVÁNÍ OD NĚJ POZNÁMKY, NÁVRHY, NÁPADY, GRAFIKA NEBO JINÉ INFORMACE SDĚLENÉ NAŠÍ SPOLEČNOSTI PROSTŘEDNICTVÍM TĚCHTO STRÁNEK (SPOLEČNĚ, DÁLE OZNAMOVANÉ JAKO „PŘEDLOŽENÍ“), A K ZAČLENĚNÍ JAKÉHOKOLI PŘÍSPĚVKU DO JINÝCH DÍL V JAKÉKOLIV FORMĚ NOWORYLOGTERIA, M. ROZVINUTÝ. NAŠE SPOLEČNOST NENÍ VYŽADOVÁNA, ABY JAKÉKOLI PŘÍSPĚVKY ZACHÁZOVALA JAKO DŮVĚRNÉ A MŮŽE JAKÉKOLI PŘÍSPĚVKY POUŽÍVAT VE SVÉM PODNIKÁNÍ (VČETNĚ BEZ OMEZENÍ PRO VÝROBKY NEBO REKLAMU), AŽ VZNIKÁ JAKÉKOLI ODPOVĚDNOSTI ZA JAKÉKOLI ODPOVĚDNOSTI NEBO JINÉ ODPOVĚDNOSTI K NÁROKŮM. ODPOVĚDNOST V DŮSLEDKU JAKÝCHKOLI PODOBNOSTÍ, KTERÉ SE MOHOU OBJEVIT V BUDOUCÍM FUNGOVÁNÍ SPOLEČNOSTI.

NAŠE SPOLEČNOST ZACHÁZÍ S JAKÝMI OSOBNÍMI INFORMACEMI, KTERÉ ODDELÁTE PROSTŘEDNICTVÍM TĚCHTO STRÁNEK, V SOULADU S JEJÍMI ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ, JAK JE UVEDENO NA TÉTO STRÁNCE.

ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI

ROZUMÍTE, ŽE NAŠE SPOLEČNOST NEMŮŽE A NEZARUČUJE, ŽE SOUBORY DOSTUPNÉ KE STAŽENÍ Z INTERNETU BUDOU BEZ VIRY, ČERVI, TROJSKÝCH KONÍ NEBO JINÝCH KÓDŮ, KTERÉ SE MOHOU PROJEVOVAT OCHRANU OCHRANY. JSTE ODPOVĚDNÍ ZA REALIZACI DOSTATEK POSTUPŮ A KONTROLNÍCH BODŮ, KTERÉ BUDETE SPLŇOVAT VAŠE KONKRÉTNÍ POŽADAVKY NA PŘESNOST VSTUPU A VÝSTUPU DAT A ZA UDRŽOVÁNÍ EXTERNÍHO PROSTŘEDKU K TÉTO STRÁNCE PRO REKONSTRUKCI JAKÝCHKOLI LODNÍCH DAT. NAŠE SPOLEČNOST NEPŘEBÍRÁ ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ANI RIZIKO ZA VAŠE POUŽÍVÁNÍ INTERNETU.

OBSAH NENÍ POTŘEBNĚ KOMPLETNÍ A AKTUÁLNÍ A NEMÁ SE POUŽÍVAT K NAHRAZOVÁNÍ ŽÁDNÝCH PÍSEMNÝCH ZPRÁV, PROHLÁŠENÍ NEBO OZNÁMENÍ POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ. INVESTOŘI, VYPŮJČOVATELÉ A JINÉ OSOBY BY MĚLI POUŽÍVAT OBSAH STEJNÝM ZPŮSOBEM JAKO JAKÉKOLI JINÉ VZDĚLÁVACÍ MÉDIUM A NA OBSAH BY SE NEMĚLI SPOLEHNOUT S VYLOUČENÍM SVÉHO VLASTNÍHO ODBORNÉHO ÚSUDKU. INFORMACE ZÍSKANÉ POUŽÍVÁNÍM TĚCHTO STRÁNEK NEJSOU VYPLŇUJÍCÍ A NEZAHRNUJÍ VŠECHNY OTÁZKY, TÉMATA NEBO FAKTA, KTERÉ MOHOU BÝT RELEVANTNÍ PRO VAŠE CÍLE.

TYTO STRÁNKY POUŽÍVÁTE NA VLASTNÍ RIZIKO. OBSAH JE POSKYTOVÁN „TAK, JAK JE“ A BEZ ZÁRUK JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ UŽ VÝSLOVNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH. NAŠE SPOLEČNOST ODMÍTÁ VŠECHNY ZÁRUKY, VČETNĚ JAKÝCHKOLI PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL, VLASTNICTVÍ NEBO NEPORUŠENÍ PRÁV. NAŠE SPOLEČNOST NEZARUČUJE, ŽE FUNKCE NEBO OBSAH OBSAŽENÝ NA TÉTO STRÁNCE BUDOU NEPŘERUŠENÉ NEBO BEZ CHYB, ŽE VADY BUDOU OPRAVENY, ANI ŽE TYTO STRÁNKY NEBO SERVER, KTERÝ JSOU JIŽ JIŽ ZPŮSOBUJE VOLNÉ POUŽITÍ NAŠE SPOLEČNOST NEZARUČUJE ANI NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ PROHLÁŠENÍ TÝKAJÍCÍ SE POUŽÍVÁNÍ NEBO VÝSLEDKU POUŽITÍ OBSAHU Z HLEDISKA PŘESNOSTI, SPOLEHLIVOSTI NEBO JINAK. OBSAH MŮŽE OBSAHOVAT TECHNICKÉ NEPŘESNOSTI NEBO TYPOGRAFICKÉ CHYBY A SPOLEČNOST MŮŽE KDYKOLI PROVÁDĚT ZMĚNY NEBO VYLEPŠENÍ. V PŘÍPADĚ JAKÉKOLI ZTRÁTY ČI POŠKOZENÍ VZNIKLÉ Z POUŽÍVÁNÍ TÉTO STRÁNKY NEBO JEJICH OBSAHU PŘEBÍRÁTE VY, A NIKOLI NAŠE SPOLEČNOST, VŠECHNY NÁKLADY NA VEŠKERÉ POTŘEBNÉ SERVIS, OPRAVY ČI NÁPRAVY. NAŠE SPOLEČNOST NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY, ŽE VAŠE POUŽÍVÁNÍ OBSAHU NEPORUŠÍ PRÁVA OSTATNÍCH, A NEPŘEBÍRÁ ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA CHYBY ČI OPATRENÍ V TAKOVÉM OBSAHU.

VŠECHNY INFORMACE NA TĚCHTO STRÁNKÁCH, AŤ UŽ HISTORICKÉ POVAHY NEBO perspektivní, VYMLUVUJÍ POUZE K DNEMU UVEDENÉ NA TĚCHTO STRÁNKÁCH A SPOLEČNOST SE NEZARUČUJE ŽÁDNOU POVINNOST TYTO INFORMACE PO ZVEŘEJNĚNÍ AKTUALIZOVAT NEBO ODSTRAŇOVAT INFORMACE Z TĚCHTO STRÁNEK, POKUD NEJSOU, NEBO JIŽ NEJSOU, PŘESNÉ NEBO ÚPLNÉ.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

SPOLEČNOST, JEJÍ DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI, PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI, POSKYTOVATELÉ LICENCE, POSKYTOVATELÉ SLUŽEB, POSKYTOVATELÉ OBSAHU, ZAMĚSTNANCI, ZÁSTUPCI, ČINNÍCI A ŘEDITELÉ NEBUDOU ODPOVĚDNÍ ZA ŽÁDNÉ NÁHODNÉ, PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁSLEDNÉ, NÁSLEDNÉ, NÁSLEDNÉ, AKTUÁLNÍ, EXEKUČNÍ ZTRÁTA PŘÍJMŮ NEBO PŘÍJMU, BOLEST A UTRPENÍ, EMOČNÍ TÍS NEBO PODOBNÉ ŠKODY, I KDYŽ BYLA SPOLEČNOST UPOZORNĚNA NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE SPOLEČNOST A JEJÍ DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI, PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI, POSKYTOVATELÉ LICENCE, POSKYTOVATELÉ SLUŽEB, POSKYTOVATELÉ OBSAHU, ZAMĚSTNANCI, ZÁSTUPCI, ČINNÍCI A ŘEDITELÉ ŽÁDNÉ STRANĚ (BEZ OHLEDU NA ZÁKONY, ZÁSTUPCE, ZASTUPITELŮ) JINAK) PŘESAHUJTE VĚTŠÍ 100 $ NEBO ČÁSTKU, KTEROU JSTE ZAPLATILI SPOLEČNOSTI ZA PŘÍSLUŠNÝ OBSAH, PRODUKT NEBO SLUŽBU, Z KTERÝCH VZNIKLA ODPOVĚDNOST.

ODŠKODNĚNÍ

ODŠKODNÍTE A DRŽÍTE SPOLEČNOST, JEJÍ DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI, PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI, POSKYTOVATELE LICENCE, POSKYTOVATELE OBSAHU, POSKYTOVATELE SLUŽEB, ZAMĚSTNANCE, ZÁSTUPCE, ČEDNÁŘI, ŘEDITELÉ A DODAVATELÉ (DÁLE ZNÁME SVÉ STRANY ČESKÝCH SPOLEČNOSTÍ B. VY, VČETNĚ JAKÉHOKOLI POUŽITÍ OBSAHU JINÉ NEŽ K VÝSLOVNÉMU OPRÁVNĚNÍ V TĚCHTO PODMÍNKÁCH POUŽÍVÁNÍ. SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE ODŠKONĚNÉ STRANY NEBUDOU NEJSOU ODPOVĚDNÉ V SOUVISLOSTI S JAKÝKOLI TAKOVÝM PORUŠENÍM NEBO NEOPRÁVNĚNÝM POUŽITÍM, A SOUHLASÍTE S ODŠKODNĚNÍM VEŠKERÝCH A VŠECH Z NÁSLEDNÝCH ZTRÁT, ŠKOD, ŠKOD A ROZSUDKŮ, OCENĚNÍ CONNEMNI, VYHODNOCENÍ, CESOSTNEECFI S TÍMTO. TAKÉ ODŠKODNÍTE A ODŠKODŇUJETE ODŠKODNĚNÉ STRANY OD JAKÝCHKOLI NÁROKŮ VZNEŠENÝCH TŘETÍMI STRANAMI, VYPLÝVAJÍCÍ Z VAŠEHO POUŽÍVÁNÍ INFORMACÍ PŘISTUPOVANÝCH Z TĚCHTO STRÁNEK.

OCHRANNÉ ZNÁMKY

OCHRANNÉ ZNÁMKY, SLUŽBY A LOGA OBJEVUJÍCÍ SE NA TĚCHTO STRÁNKÁCH JSOU VLASTNICTVÍM SPOLEČNOSTI NEBO STRANY, KTERÁ SPOLEČNOSTI POSKYTOVALA OCHRANNÉ ZNÁMKY, SLUŽBY A LOGA. SPOLEČNOST A KTERÁKOLI STRANA, KTERÁ SPOLEČNOSTI POSKYTLA OCHRANNÉ ZNÁMKY, SLUŽBY A LOGA, SI PODRŽÍ VŠECHNA PRÁVA S OHLEDEM NA JEJICH PŘÍSLUŠNÉ OCHRANNÉ ZNÁMKY, SLUŽBY A LOGA OBJEVUJÍCÍ SE NA TÉTO STRÁNCE.

INFORMACE, KTERÉ POSKYTUJETE

V SOUVISLOSTI S TĚMITO STRÁNKAMI NESMÍTE POSÍLAT, POSÍLAT, POSÍLAT, PUBLIKOVAT NEBO PŘENÁŠAT ŽÁDNÝ MATERIÁL, KTERÝ:

· NEMÁTE PRÁVO POSÍLAT, VČETNĚ VLASTNĚNÉHO MATERIÁLU JAKÉKOLI TŘETÍ STRANY;

· PROSAZUJE NELEGÁLNÍ ČINNOST NEBO PROJEDNÁVÁ ZÁMĚR SPÁCHAT NELEGÁLNÍ ČIN;

· JE VULGÁRNÍ, OBSCÉNNÍ, PORNOGRAFICKÝ NEBO NESLUŠNÝ;

· NEVZTAHUJE SE PŘÍMO TĚCHTO STRÁNEK;

· VYHROZUJE NEBO ZNEUŽÍVÁ DRUHÉ, UVÁŽÍ, POVINUJE, NAPADÁVÁ SOUKROMÍ, SLEDUJE, JE OBSCÉNNÍ, PORNOGRAFICKÉ, RASISTICKÉ, NÁROČNÉ, OBTĚŽUJÍCÍ, VYHROZUJÍCÍ NEBO URÁŽKOVÉ;

· SNAŽÍ SE VYUŽÍVAT NEBO POŠKOZOVAT DĚTI VYSTAVENÍM NEVHODNÉMU OBSAHU, ŽÁDÁNÍM O OSOBNĚ IDENTIFIKOVANÉ PODROBNOSTI NEBO JINAK;

· PORUŠUJE JAKÉKOLI DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ NEBO JINÁ PRÁVA JAKÉHOKOLI SUBJEKTU NEBO OSOBY, VČETNĚ PORUŠENÍ ČEHOŽKOLIV AUTORSKÝCH PRÁV NEBO OCHRANNÝCH ZNÁMEK NEBO JEJICH PRÁV NA PUBLICITA;

· PORUŠUJE JAKÝKOLI ZÁKON NEBO MŮŽE BÝT POVAŽOVÁNO ZA PORUŠENÍ JAKÉHOKOLI ZÁKONA;

· VYDÁVÁ SE NEBO ZKRÁTÍ VAŠE SPOJENÍ S JAKOUKOLIV JINOU SUBJEKTOU NEBO OSOBU, ANI JINAK MANIPULUUJE ZÁPISY NEBO IDENTIFIKÁTORY, ABY ZAMASKAL PŮVOD OBSAHU;

· INZERUJE JAKÉKOLI OBCHODNÍ SNAHY (NAPŘ. NABÍZENÍ K PRODEJI PRODUKTŮ NEBO SLUŽEB) NEBO JINAK SE ZAPOJÍ DO JAKÉKOLI OBCHODNÍ ČINNOSTI (NAPŘ. VEDENÍ SOUTĚŽÍ NEBO SOUTĚŽÍ, ZOBRAZOVÁNÍ SPONZORSKÝCH BANNERŮ A/NEBO VYUŽÍVÁNÍ SPONZORSKÝCH BANNERŮ A/NEBO VYBAVOVÁNÍ SLUŽEB GICYBEORCIS STRÁNKA;

· FONDY, INZERCE NEBO SPONZOŘI;

· ZAHRNUJE PROGRAMY, KTERÉ OBSAHUJÍ VIRY, ČERVY A/NEBO TROJSKÉ KONĚ NEBO JAKÉKOLI JINÉ POČÍTAČOVÉ KÓDY, SOUBORY NEBO PROGRAMY NAVRŽENÉ K PŘERUŠENÍ, ZNIČENÍ NEBO OMEZENÍ FUNKČNOSTI JAKÉHOKOLI POČÍTAČOVÉHO SOFTWARU NEBO HARDWARE NEBO TELEKOMUNIKACE;

· NARUŠUJE NORMÁLNÍ TOK DIALOGU, ZPŮSOBUJE RYCHLEJŠÍ POSUNUTÍ OBRAZOVKY, NEŽ JSOU SCHOPNI JINÍ UŽIVATELÉ TYPOVAT NEBO JINAK JEDNAT ZPŮSOBEM, KTERÝ OVLIVŇUJE SCHOPNOST JINÝCH LIDÍ ZAPOJIT SE DO AKTIVIT PROSTŘEDNICTVÍM TÉTO STRÁNKY V REÁLNÉM ČASE;

· ZAHRNUJE SOUBORY FORMÁTU MP3;

· ČÁSTKY DO „PYRAMIDY“ NEBO PODOBNÉHO SCHÉMATU;

· NEDODRŽUJE JAKÉKOLI ČAS OD ČAS STANOVENÉ ZÁSADY NEBO PŘEDPISY TÝKAJÍCÍ SE POUŽÍVÁNÍ TĚCHTO STRÁNEK NEBO JAKÝCHKOLI SÍTÍ PŘIPOJENÝCH K TĚMTO STRÁNKÁM; NEBO

· OBSAHUJE HYPERODKAZY NA JINÉ STRÁNKY, KTERÉ OBSAHUJÍ OBSAH, KTERÝ SPADÁ DO VÝŠE UVEDENÝCH POPISŮ.

AČKOLI NAŠE SPOLEČNOST NEMÁ ŽÁDNOU POVINNOST UDĚLAT TAK, VYHRAZUJE SI PRÁVO PRÁVO MONITOROVAT POUŽÍVÁNÍ TĚCHTO STRÁNEK, ABY ZJISTILA DODRŽOVÁNÍ TĚCHTO PODMÍNEK POUŽÍVÁNÍ, TAKÉ PRÁVO NA ODSTRANĚNÍ NEBO ODMÍTNUTÍ JAKÉKOLIV INFORMACE Z JAKÉHOKOLI DŮVODU. BEZ OHLEDU NA TATO PRÁVA ZŮSTÁVÁTE VÝHRADNÍ ODPOVĚDNOST ZA OBSAH SVÝCH PŘÍSPĚVKŮ. BERETE NA VĚDOMÍ A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE ANI SPOLEČNOST ANI ŽÁDNÁ TŘETÍ STRANA, KTERÁ SPOLEČNOSTI POSKYTUJE OBSAH, NEPŘEJÍMÁ ANI NENESE ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI AKCE NEBO NEČINNOST SPOLEČNOSTI NEBO TŘETÍ STRANY S OHLEDEM NA JAKÉKOLI PODÁNÍ.

BEZPEČNOSTNÍ

JAKÉKOLI HESLA POUŽITÉ PRO TYTO STRÁNKY JSOU POUZE PRO INDIVIDUÁLNÍ POUŽITÍ. BUDETE ODPOVĚDNÍ ZA ZABEZPEČENÍ SVÉHO HESLA (POKUD JE). SPOLEČNOST BUDE OPRÁVNĚNA MONITOROVAT VAŠE HESLO A DLE SVÉHO UVÁŽENÍ VYŽADOVAT, ABYSTE HO ZMĚNILI. POKUD POUŽÍVÁTE HESLO, KTERÉ SPOLEČNOST POVAŽUJE ZA NEBEZPEČNÉ, BUDE SPOLEČNOST OPRÁVNĚNA VYŽADOVAT ZMĚNU HESLA A/NEBO UKONČENÍ VAŠEHO ÚČTU.

JE VÁM ZAKÁZÁNO POUŽÍVAT JAKÉKOLI SLUŽBY NEBO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ V SOUVISLOSTI S TÍMTO STRÁNKAMI ZA OHROŽENÍ BEZPEČNOSTI NEBO ZAKROŽOVÁNÍ SYSTÉMOVÝCH ZDROJŮ A/NEBO ÚČTŮ. JE PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO POUŽÍVÁNÍ NEBO DISTRIBUCE NÁSTROJŮ NAVRŽENÝCH K OMEZENÍ BEZPEČNOSTI (NAPŘ. PROGRAMY PRO HÁDÁNÍ HESEL, NÁSTROJE PRO PRAKTOVÁNÍ NEBO NÁSTROJE SÍŤOVÉHO PROBÍZENÍ). POKUD SE ZAPOJETE DO JAKÉHOKOLI PORUŠENÍ BEZPEČNOSTI SYSTÉMU, SPOLEČNOST SI VYHRAZUJE PRÁVO POSKYTOVAT VAŠE ÚDAJE SPRÁVCŮM SYSTÉMU NA JINÝCH STRÁNKÁCH A POMOCI JIM PŘI ŘEŠENÍ BEZPEČNOSTNÍCH UDÁLOSTÍ. SPOLEČNOST SI VYHRAZUJE PRÁVO VYŠETŘOVAT PODEZŘENÍ NA PORUŠENÍ TĚCHTO PODMÍNEK POUŽITÍ.

SPOLEČNOST SI VYHRAZUJE PRÁVO PLNĚ SPOLUPRACOVAT S JAKÝKOLI ORGÁNY PRO VYMÁHÁNÍ ZÁKONA NEBO SOUDNÍ PŘÍKAZ, KTERÝ ŽÁDÁ NEBO ŘÍDÍ SPOLEČNOST, ABY ZVEŘEJNĚLA TOTOŽNOST KAŽDÉHO ODESLALA JAKÉKOLI E-MAILOVÉ ZPRÁVY, NEBO ZVEŘEJŇUJÍ ČI JAKÉKOLIV JAKÉKOLI VYUŽÍVÁNÍ MATERIÁLU VISEOLAD

PŘIJETÍM TÉTO SMLOUVY SE VZDÁVÁTE A DRŽÍTE NEŠKODNÉ SPOLEČNOSTI OD JAKÝCHKOLI NÁROKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z JAKÉHOKOLI ČINU, KTERÝ SPOLEČNOST PŘIJALA BĚHEM JEJÍHO VYŠETŘOVÁNÍ NEBO V NÁSLEDKU JAKÝCHKOLI ČINŮ PROVEDENÝCH V NÁSLEDKU VYŠETŘOVÁNÍ [COMPANY]

SMÍŠENÝ

TYTO PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ SE ŘÍDÍ A VYKLADAJÍ V SOULADU SE ZÁKONY NEW JERSEY, SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ, BEZ OHLEDU NA JAKÉKOLI ZÁSADY KONFLIKTNÍHO PRÁVA. VÝSLOVNĚ SOUHLASÍTE S OSOBNÍ JURISDIKCÍ V NOVÉM DRESU V SOUVISLOSTI S JAKÝKOLI SPOREM MEZI VÁMI A SPOLEČNOSTÍ VYPLÝVAJÍCÍ Z TĚCHTO PODMÍNEK POUŽÍVÁNÍ NEBO TÝKAJÍCÍ SE PŘEDMĚTU ZDE. STRANY TĚCHTO PODMÍNEK POUŽÍVÁNÍ SOUHLASÍ S TÍM, ŽE VÝHRADNÍ MÍSTO PRO JAKÉKOLI SPORY MEZI STRANAMI VYPLÝVAJÍCÍ Z TĚCHTO PODMÍNEK POUŽÍVÁNÍ NEBO TÝKAJÍCÍ SE PŘEDMĚTU TĚCHTO PODMÍNEK POUŽÍVÁNÍ BUDOU VE STÁTU COVERU A INDERWARU TRIKOT. POKUD JE NĚKTERÁ ČÁST TĚCHTO PODMÍNEK POUŽITÍ NEZÁKONNÁ, NEPLATNÁ NEBO NEVYKONATELNÁ, TATO ČÁST BUDE POVAŽOVÁNA ZA ODDĚLITELNOU A NEBUDE OVLIVNĚNA PLATNOST A VYKONATELNOST ŽÁDNÝCH ZBÝVAJÍCÍCH USTANOVENÍ. TYTO PODMÍNKY POUŽITÍ PŘEDSTAVUJÍ CELOU SMLOUVU MEZI STRANAMI VZTAHUJÍCÍ SE K TÉTO PŘEDMĚTOVÉ ZÁLEŽITOSTI. BEZ OHLEDU NA VÝŠE UVEDENÉ, JAKÉKOLI DODATEČNÉ PODMÍNKY A PODMÍNKY NA TÉTO STRÁNCE SE ŘÍDÍ POLOŽKY, KTERÉ SE TÝKAJÍ. SPOLEČNOST MŮŽE KDYKOLI UPRAVIT TYTO PODMÍNKY POUŽITÍ AKTUALIZACÍ TOHOTO PŘÍSPĚVKU.

Never Miss Another Flight Deal

Turn on notifications to be the first to know when a new deal is added and save up to 90%!